Teen risusta erilaisia ovi- ja seinäkoristeita, eläinhahmoja, palloja ja amppeleita.Alla on muutanmia esimerkkejä töistäni
erilaisia töitäni risusta
Takaisin